Wat is het belang van biodiversiteit?

Biodiversiteit is onmisbaar voor het menselijke bestaan op aarde. De diversiteit aan soorten en ecosystemen houdt onze leefomgeving in balans en zorgt voor gezonde bodems, schoon water, schone lucht, bestuivers voor voedselgewassen, natuurlijke weerstand tegen ziekten en plagen, en veerkracht bij het opvangen van klimaatverandering.

Onze aarde is een bijzondere plek

We hebben hier precies de omstandigheden waarbij talloze vormen van leven zich prettig voelen. Met een atmosfeer die ons beschermt, met water, en met gematigde temperaturen. De rijkdom en verscheidenheid van al het leven noemen we biodiversiteit, het omvat alles, van genen en individuen tot soorten en ecosystemen.

Biodiversiteit: het weefsel van het leven

De biodiversiteit heeft zich in de loop van miljoenen jaren ontwikkeld. Het heeft als het ware een ‘weefsel van leven’ over de aarde gelegd dat de mogelijkheid biedt om organisch materiaal te produceren uit water, mineralen en kooldioxide. Daarom kunnen we gerust zeggen dat biodiversiteit het fundament vormt onder ons bestaan. Zonder biodiversiteit geen voedsel, geen zuurstof, en geen natuur om in te ontspannen. Biodiversiteit vormt ook een genetisch reservoir waaruit wetenschappers en bedrijven dagelijks putten voor nieuwe plantenrassen, bouwmaterialen en geneesmiddelen.

Biodiversiteit = De rijkdom en verscheidenheid van al het leven. Het omvat alles, van genen en individuen tot soorten en ecosystemen.

Biodiversiteit als hulpbron

Biodiversiteit is een hulpbron die ons op allerlei manieren van dienst is. Denk aan water voor de landbouw. Drinkwater voor mens en dier. Het groen in onze steden voor het reguleren van de temperatuur. Langs onze kusten zorgt de natuur voor bescherming van dorpen en steden tegen oprukkend water. De regenwouden en oceanen spelen een belangrijke rol bij het reguleren van het mondiale klimaat.

Biodiversiteit voegt meer waarde toe aan ons bestaan dan onze economie.

Biodiversiteit gaat achteruit

Wereldwijd gaat de biodiversiteit snel achteruit. Als het niet goed gaat met de biodiversiteit, dan heeft dat gevolgen voor soorten die uitsterven, maar er zijn ook directe gevolgen voor ons welzijn en onze welvaart. Kunnen we dan straks nog voldoende voedsel produceren? Is er nog natuur om de gevolgen van klimaatverandering te verzachten?

Hoe kwam dit artikel tot stand?

Deze vraag is beantwoord door: Hugo Postma, wetenschapsredacteur
Reviewer: Koos Biesmeijer
Redacteur: Thirza Stam
Gepubliceerd op: 26 januari 2022
Wat vond je van dit antwoord? Geef ons je mening!

[1] Het ministerie van LNV en de gezamenlijke provincies, Nederland Natuurpositief, Ambitiedocument voor een gezamenlijke aanpak in natuurbeleid, Den Haag 2019 https://www.ipo.nl/media/0pahniqb/nederland_natuurinclusief_pdf_021019_.pdf

[2] J.G.M. Alders et al., Rapport groene groei. Investeren in biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen. Uitgave Taskforce Biodiversiteit & Natuurlijke Hulpbronnen, Den Haag 2011; https://research.wur.nl/en/publications/groene-groei-investeren-in-biodiversiteit-en-natuurlijke-hulpbron

©De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.